Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ

AKTUALITY, TERMÍNY:

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde (MŠMT). 

Postup při vyzvednutí přihlášky ve škole:

1) Do konce ledna - žáci obdrží předvyplněnou přihlášku ve škole ke kontrole osobních údajů a doplnění střední školy - jen podklady; do 4. 2. donesou podklady

2) Po ukončení klasifikace obdrží žáci vytištěnou a vyplněnou přihlášku ve škole, pouze doplníte podpisy

Postup při odevzdávání přihlášek:

1) Žáci dostanou 2 ks přihlášek vytištěných ve škole, rodiče - doplníte už jen podpisy, datum narození ZZ, ...

2) Pokud vyplňujete přihlášku z internetu - Nutná kontrola ve škole před návštěvou lékaře - není povinné, ale bude-li něco špatně vyplněno, škola přihlášku nepotvrdí a budete muset znovu k lékaři

3) Návštěva lékaře (je-li požadováno) - lékař

4) Doplnění známek, podpis ředitele - škola - pokud vyplňujete přihlášku z internetu

5) Doručení přihlášky SŠ - rodiče, nezapomeňte na doporučení PPP či SPC.

Postup při vyzvednutí a odevzdání zápisového lístku:

1) Vyzvednutí zápisového lístku v základní škole - rodiče 

2) Doplnění chybějících údajů

3) Odnesení na SŠ po obdržení výsledků přijímacího řízení

Vzor zápisového lístku ... pdf 

POZOR!!!

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 
Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje (kromě škol s talentovou zkouškou).

Postup při odvolání:

Proveďte co nejdříve po obdržení výsledku přijímacího řízení - do 3 pracovních dnů.

Vzor odvolání (převzat ze Stř. zdrav. školy Karviná)...doc

 

Absolvovali jsme ... | 09.12.2021 | zobr: 1130x

Absolvovali jsme besedy, navštívili jsme akce...

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.