Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Výchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. PETRA OLBŘIMKOVÁ

  • Konzultace: Úterý: 14.00 - 14.30 (1. úterý v měsíci 14.00 - 15.00, po telef. domluvě i déle)

Přijímací řízení MŠMT - informace zde

Přijímací řízení - přijímací zkoušky:

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení – 12. a 15. dubna (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna (šestiletá a osmiletá gymnázia). 

Talentová zkouška

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat - předpokládá se 3 přihlášky. Veškeré informace budou aktualizovány na stránkách MŠMT.


Další webové stránky - aktuální seznam oborů:

*  Atlas školství
*  Seznam škol

Při volbě povolání spolupracujeme s těmito institucemi:

1. Informační a poradenské středisko (ISP) při Úřadu práce v Karviné (tř.Osvobození 1388). Toto středisko nabízí našim žákům:

  • individuální a skupinové poradenství k volbě povolání
  • aktuální informace o všech učebních a studijních oborech v celé ČR
  • počítačový program pro testování profesních zájmů

2. Pedagogicko – psychologická poradna Karviná. 

  • Poradna nabízí žákům 8. a 9. tříd psychologické vyšetření k profesní orientaci. 

3. Užitečné webové stránky:
www.kraj-moravskoslezsky.cz – přehled volných míst na středních školách po 1.kole přijímacích zkoušek
www.scio.cz – vysoce kvalitní a profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma
www.nuov.cz – přehled škol v krajích, adresy škol, nabídka studijních učebních oborů, popis oboru, uplatnění absolventa
www.ceskaskola.cz – testy a informace k volbě povolání
www.zkousky-nanecisto.cz – testy k přijímacím zkouškám, rady k přijímacím zkouškám, jak si vybrat střední školu, informace k přijímacím zkouškám
www.volbapovolani.cz – testy, rady

SEZNAM PROFESÍ

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ     https://www.nsp.cz/

NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ   https://www.narodnikvalifikace.cz/

ENCYKLOPEDIE PROFESÍ PORADNA JOBS.CZ https://www.jobs.cz/poradna/profese/

Střední školy:

- veřejné (dříve státní) 
- gymnázia (čtyřletá, víceletá)
- soukromé (školné) 
- střední odborné školy (SOŠ)
- církevní
- Integrované střední školy (ISŠ)
- vojenské 
- gonzervatoře (talentové zkoušky) 
- střední odborné učiliště (SOU)
V ČR je téměř 1600 středních škol. Každoročně nabízejí 600 studijních a učebních oborů.

 

Odborný pracovník IPS Petra Nováková 950 126 343 petra.novakova1@uradprace.cz Karviná

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.