Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Školská rada

Školská rada při základní škole

Zásady zřizování školských rad

 • školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • zřizovatel vydává volební řád školské rady
 • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům

Úkoly:

 • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům

Složení:

 • Mgr. Václava Wojewodová – zástupce pedagogů - předseda
 • Petr Pražma – zástupce rodičů
 • Stanislav Sobel - zástupce zřizovatele

Kontakty:

e-mail: skolskarada@ulesakarvina.cz

Protokol z voleb 2022 - zástupců rodičů: 

Volby...pdf

Zápisy z jednání školské rady:

Školní rok 2022-2023

Z 18. 1. ...pdf

Z 4. 10. ...pdf

Školní rok 2021-2022

Z 3. 2. 2022 ... pdf

Z 24. 6. 2022 ....pdf

30. 8. 2022 .... pdf

Starší zápisy:

 • 21.5.2019 - pdf
 • 2. březen 2020 - pdf

16.12.2015

PDF ikona

Představení nových členů školské rady, volba předsedy ŠR

2.2.2016

PDF ikona

Podněty a připomínky ŠR

7.4.2016

PDF ikona

Výstup ankety školního stravování

19.5.2016

PDF ikona

Prezentace výsledků ankety školní jídelny, webové stránky školy, technický stav školy, pronájem tělocvičny a hřiště

31.8.2016

PDF ikona

Schválení dokumentů pro nadcházející školní rok, shrnutí stavu projednávaných podnětů a připomínek z února 2016

13.10.2016

PDF ikona

Schválení výroční zprávy školy 2015/2016

25.1.2017

PDF ikona

Webové stránky školy, zavedení modulu Bakaláře pro rodiče, zavedení iCanteen, anketa školní jídelny, požadavky školní družiny, ostatní

20.6.2017

PDF ikona

Wifi ve škole, Bakaláři - rozšíření modulů, vyhodnocení ankety školního stravování, investice, rekonstrukce a plánované opravy škol, zápisy do 1. tříd, ostatní

31.8.2017

PDF ikona

Schválení ŠVP a školního řádu pro rok 2017/2018

23.10.2017

PDF ikona

Schválení výroční zprávy školy 2016/2017

30.1.2018

PDF ikona

Mobilní telefony ve škole, rozšíření Bakaláře, školní jídelna, plánované rekonstrukce, zápisy, lyžařský výcvik, ostatní

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.