Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelnaMŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK

Historie školy

Historie naší školy 1965 - 2015

Píše se rok 1965. Karviná se rozrůstá, budují se nová sídliště, staví se nové školy.

1. 9. 1965 se poprvé otevřely brány naší školy. Všichni s napětím očekávali okamžik, kdy budou moci po slavnostním zahájení školního roku vstoupit do nové budovy. Jaká bude uvnitř? Co nás tam čeká?

Nový školní rok zahájila a všechny uvítala paní ředitelka Vlasta Šrotová. Školní budova ožila stovkami dětských hlásků. Byla vskutku překrásná, prostorná, voněla novotou. Měla na svou dobu velmi moderní školní hřiště. V tomto období tvořily učitelský sbor především velmi mladé a začínající učitelky, chod školy řídila paní Vlasta Šrotová a její zástupci Dobromila Sikorová a Antonín Trefil.

Již během prvního roku byla škola vyzdobena žákovskými pracemi a výrobky. Díky úsilí učitelského sboru a vydatné pomoci rodičů byl pozemek oplocen, byly upraveny záhonky, pracovalo se na dokončení sportovišť. Žáci sázeli stromy a keře, aby okolí školy bylo ještě krásnější.

V roce 1970 došlo ke změně ve vedení školy. Do funkce ředitele školy nastoupil pan František Melka, jeho zástupci se stali Jaroslav Šimíček a Václav Hakl. V 70. letech škola zaznamenala obrovský příliv žáků. Muselo se začít s úpravami budovy. Mizí prostorné chodby, vznikají nové učebny a třídy, žáci od 1. do 5. ročníku se vyučují na směny. Vždyť jen prvních tříd bylo až devět! Nestačí prostorná tělocvična, cvičilo se dokonce i v suterénní místnosti či v upravených třídách. Škola doslova praskala ve švech. Velký nápor prožívala i školní družina, vychovatelky pracovaly od rána do večera. Nestačila ani školní jídelna, žáci druhého stupně se stravovali ve školní jídelně nedaleké „slovenské“ školy. Nejvíce tříd jsme měli ve školním roce 1974/1975 a to 43 a nejvíce žáků 1427 ve školním roce 1971/1972. Přesto se ve škole pořádala řada aktivit pro děti - dětské radovánky, sportovní soutěže, turnaje v kopané, volejbalu a dokonce závody leteckých modelářů. V zimě se u školy vybudovalo kluziště, které bylo hojně využíváno dopoledne i odpoledne.

Manželé Milena a Ladislav Čermákovi, kteří na školu nastoupili právě v sedmdesátých letech, získali hodně dětí pro sport. Neohlíželi se na vlastní soukromí a trávili s dětmi v tělocvičně i na hřišti spoustu času. Pod jejich vedením dosáhli žáci naší školy mnoha sportovních úspěchů. Byli to právě manželé Čermákovi, kteří přivedli mladší žáky k vítězství v celostátní soutěži Pohár rozhlasu v atletice v roce 1976. Objevili také Annu Filíčkovou, pozdější československou reprezentantku v běhu. 

V roce 1976 došlo k další změně ve vedení školy. Pan Václav Hakl odešel do důchodu a druhým zástupcem se stala paní Emanuela Štiaková, kterou v roce 1980 vystřídal pan Milan Štěpáník.

Ve školním roce 1981/1982 začalo pro naši školu zcela nové období. Byla otevřena první třída se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty. Třídní učitelkou se stala paní Milena Čermáková a přivítala ve své třídě prvních 32 malých matematiků. Hlavnímu předmětu - matematice - začala vyučovat v této třídě paní Oldřiška Handzlová (Karpetová). V dalších letech pak přibývala vždy jedna třída. Samozřejmě se zavedení těchto tříd odrazilo ve výsledcích a úspěších školy na poli přírodních věd. Je škoda, že éra specializovaných tříd skončila. Na zmenšení zájmu se podepsalo otevření osmiletého gymnázia v Karviné, a tak v roce 1995 opustili školu poslední absolventi těchto tříd.

Ve vedení školy nastaly i další změny. V roce 1987 odešel do invalidního důchodu pan Melka. Nějaký čas ho zastupoval pan Milan Štěpáník a jeho funkci zastávala paní Marie Delongová (Sochová). Na začátku školního roku 1988/1989 byl učitelskému sboru představen nový ředitel pan Antonín Andrys. Spolu se svými zástupci Vlastou Piechotovou a Jaroslavem Šimíčkem dovedli práci ve škole až k přelomu století.

V roce 2001 se stává novým ředitelem školy pan Tomas Vlachopulos a jeho zástupcem Jan Paloch. Naše škola se mění, stává se plně bezbariérovou, ve škole byl uveden do provozu výtah. Po odchodu pana Palocha do důchodu se v roce 2006 stává zástupkyní paní Eva Szwedová. Mění se vzhled školy, budují se nové učebny, rekonstruuje se školní zahrada a hřiště.

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.