Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
MENU
ZŠ U Lesa
MŠ Olbrachtova
MŠ V Aleji
Úvodní stránkaPlatby v MŠ

Platby ve školním roce 2021-2022
 

V mateřské škole probíhají dvě hlavní platby:

  • za stravování
  • za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu.

 

ČÍSLO ÚČTU:  107-1756350267/0100

 

  • pro platbu školného (trvalý příkaz)
  • pro platbu stravného (souhlas k inkasu)

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 hod. do 15:30 hod. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 hod. do 13:00 hod. Splatnost obou plateb je stanovena nejpozději na 15. kalendářní den následujícího měsíce.

Prosíme o drobné peníze a dodržení termínů, případné změny budou hlášeny předem. Tento školní rok budou výběry ve čtvrtek, aby mohli dojít i rodiče, kteří pracují na úřadech a mají ve středy úřední den. Kontakt s rodiči, kromě výběrového týdne, zůstává ve středy od 6.00 hod. do 13.00 hod.

Výběrové dny:

najdete na nástěnce v obouvárně MŠ:

STRAVOVÁNÍ

V den nástupu dítěte do mateřské školy je povinen rodič odevzdat přihlášku ke stravování a současně uhradit zálohu na stravné ve výši 700,- Kč - možno zaplatit na výše uvedený účet (do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, MŠO)

*MŠO je kód naší mateřské školy - slouží pro orientaci v účetnicví mezi jednotlivými odloučnými pracovišti

Další platby rodičů za stravné se provádí zpětně za skutečně odebrané jídlo v daném měsíci a to vždy nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Záloha na stravné bude rodičům vyúčtována při platbě za poslední kalendářní měsíc stravování na mateřské škole.


Výše plateb za stravování:
- pro děti ve věku od 2 do 6 let je stanovena: 

přesnídávka

 8,- Kč

oběd

 17,- Kč

svačina

 8,- Kč

pitný režim

 

  celkem polodenní stravování   

 25,- Kč

celkem celodenní stravování

 33,- Kč  

- pro děti, kteří dovršují ve školní roce 7 let je stanovena: 

přesídávka

 9,- Kč

oběd

 20,- Kč

svačina

 8,- Kč

pitný režim

 

  celkem polodenní stravování   

 29,- Kč

celkem celodenní stravování

 37,- Kč 


Platba za stravné za červen se platí poslední den ve školce a vyúčtovává se zálohy (kromě dětí, které budou navštěvovat MŠ i v době hlavních prázdnin). Úplata za předškolní vzdělávání se platí také v tyto výběrové dny. 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Plátci nejsou zákonní zástupci dětí ve třetím ročníku předškolního vzdělávání, čímž se rozumí děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší věku 6 let.

Ředitel školy stanovil pro školní rok 2022-2023 měsíční výši úplaty:

(1) pro celodenní provoz ve výši 330,- Kč

(2) v případě zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, stanovených podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tuto skutečnost prokázal řediteli školy nebo vedoucí učitelce MŠ předložením písemného oznámení nebo rozhodnutí, které mu bylo vydáno příslušným orgánem státní sociální podpory 

NEBO

zákonný zástupce dítěte, který se prokáže pobíráním dávky v hmotné nouzi (za příslušný kalendářní měsíc) ve výši 0,- Kč

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/

Platby ve školním roce 2016-2017
 

Na mateřské škole probíhají dvě hlavní platby: za stravování a úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Obě platby probíhají v hotovosti na zařízení nebo z účtu. Návod na to jak platit z účtu naleznete zde: Platby stravného a školného_návod.jpg

Ve vstupní chodbě MŠ je umístěna veřejná informační tabule, kde jsou zveřejňovány termíny pro platbu od 6:00 do 16:00 hodin. Mimo vyhlášené termíny pak každou středu od 6:00 do 14:00 hod.

Výběrové dny:Více zde: http://www.msolbrachtova.cz/platby-v-ms/
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.