Kontakty
ZŠ U LesaDružina a školní jídelnaMŠ Olbrachtova
MŠ V Aleji
E - ŽK
Úvodní stránka » Platby v MŠ

 ČÍSLO ÚČTU:  107-1756350267/0100

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a podle vyhlášky MŠMT č. 151/2018 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je v souladu s interní směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Úplné znění vyhlášky a směrnice je vyvěšeno na vstupní nástěnce u vchodu do MŠ.

Na základě nařízení Ekonomického odboru magistrátu Karviná ukončujeme k datu 1. 3. 2023 veškeré platby v hotovosti.


Varianty plateb:
Stravné
- Souhlas s inkasem (navedení u své banky, limit 1.300,- Kč , strhává se okolo 20. dne v měsíci)
- Složenkou (úhrada možná přes účet i přes poštu)

Dvou až šestileté děti: Celodenní strava: 37,- Kč

Polodenní strava: 29,- Kč

Svačina: 8,- Kč

 

Sedmileté děti: 41,- Kč, 33,- Kč a 9,- Kč


Školní úplata
- Souhlas s inkasem (tato varianta bude navedena jako jediná od 1.9.2023)

350,- Kč

Škola v přírodě, výlety, lyžařské kurzy
- Ke každé akci dostanete přiřazený Variabilní symbol dané akce, nutné do poznámky uvést jméno dítěte.

Hlaste dopředu veškeré změny vašich účtů.
Platby provádějte v termínu. Veškeré dlužné částky starší 15 dnů bude řešit ředitelství školy ZŠ U Lesa.


Doklady o hmotné nouzi doneste do 15. dne v měsíci. Hlaste změny, pokud už nebudete mít na danou dávku nárok. Pokud doklad nedonesete je potřeba úplatu uhradit.

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.