Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránka

Vítáme Vás na našich stránkách  ...
Nahlédněte, co se u nás děje...

PROVOZ OD 12. 4. 2021 | 08.04.2021

VÁŽENÍ RODIČE, OD 12. 4. 2021 BUDE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA POUZE PRO DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ A PRO DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZAMĚSTNANCI IZS

ŽÁDÁME RODIČE O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE NA EMAIL: b.vesela@ulesakarvina.cz nebo na tel. číslo:      605 479 459

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU

9. 4.  DO 12 HODIN !!!

Vybrané profese: 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
* zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
* pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
* pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
* zaměstnanci bezpečnostních sborů,
* příslušníci ozbrojených sil,
* zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
* zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
* zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
* zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
* zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se také nemusí dětí, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ V ALEJI:

* testování dětí bude probíhat ve třídě Medvídků

* testování provede zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) 

* tyčinku odevzdá zaměstnanci MŠ, ten vzorek zpracuje a sdělí výsledek

* prosíme zákonné zástupce, aby počítali s případným zdržením a přivedli děti do MŠ včas. NEJPOZDĚJI DO 7,45 hod. !!! 

* v testovací místnosti může být max 10 osob + 10 dětí

* výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování

* děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se účastní vzdělávání

* v případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě do třídy, která mu bude určena

* SEZNAM ROZDĚLENÍ NA TŘÍDY BUDE K DISPOZICI NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH V PONDĚLÍ 12. 4. 

 

Informace z MŠMT zde

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte.                Mgr. Barbara Veselá 605 479 459, b.vesela@ulesakarvina.cz

 

 

Distanční vzdělávání | 07.04.2021

Distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné...

Materiály od 7. 4. do 13. 4. jsou k dispozici zde

Veselé Velikonoce | 01.04.2021

Uzavření MŠ a dětských skupin | 28.03.2021

Na základě nového Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 se uzavření MŠ a dětských skupin prodlužuje do 11. dubna 2021. 

Usnesení vlády najdete zde

NAŠE MŠ JE STÁLE "POVĚŘENOU MŠ" PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ. 

Distanční vzdělávání | 24.03.2021

Distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné...

Materiály od 24. 3. do 6. 4. jsou k dispozici zde

Zápisy do ZŠ | 24.03.2021

PŘIPOMÍNÁME BLÍŽÍCÍ SE ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY + PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY...

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

Uzavření MŠ a dětských skupin | 21.03.2021

Na základě Usnesení vlády České republiky se uzavření MŠ a dětských skupin prodlužuje do dne 28. března 2021. 

Usnesení vlády najdete zde

NAŠE MŠ JE STÁLE "POVĚŘENOU MŠ" PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ. 

Soutěž - TĚŠÍME SE NA JARO | 17.03.2021

Distanční vzdělávání | 17.03.2021

Distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné...

Materiály od 17. 3. do 23. 3. jsou k dispozici zde

Distanční vzdělávání | 10.03.2021

Distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné...

Materiály od 10. 3. do 16. 3. jsou k dispozici zde

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

U Lesa 713/19

Karviná - Ráj

734 01

IČO: 480 04 529

Odloučené pracoviště:

MŠ V Aleji 20/761,

734 01  Karviná - Ráj

telefon MŠ:

596 342 059

telefon finanční referent:

732 919 111

emai:

b.vesela@ulesakarvina.cz

                      

  

Kvalita ovzduší

 

 

Facebook down? Current problems and status. | Downdetector 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.