Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránka

Vítáme Vás na našich stránkách  ...
Nahlédněte, co se u nás děje...

Zápis 2021 | 28.04.2021

Platby v MŠ | 28.04.2021

Školné za měsíc DUBEN pro děti zaměstnanců vybraných profesí (12. 4. - 30. 4. 2021) je stanoveno na částku 190,- Kč.

Zašlete, prosím, na účet 107-1756350267/0100.

Předškoláci školné nehradí.

Těm, kteří mají trvalý příkaz na částku 300,-, bude v předem stanovený den vyplacen přeplatek. 

Informace o platbách poskytne Ing. Kamila Fašungová 732919111

Zábavníček č. 2 | 28.04.2021

CELÝ ZÁBAVNÍČEK NAJDETE ZDE

Otevřená zahrada | 23.04.2021

Prosíme zákonné zástupce nebo osoby doprovázející děti na školní zahradu o dodržování veškerých aktuálních protiepidemiologických nařízení. Děkujeme.

Odměny pro děti | 16.04.2021

Zábavníček č.1 | 16.04.2021

Zdravíme všechny děti ze třídy „MEDVÍDCI“, „KOŤÁTKA“, „MOTÝLCI“, „BERUŠKY“

a také všechny RODIČE!

Rodiče prosíme o spolupráci při plnění některých úkolů a zapojení dětí do aktivit.

 

Učíme se, hrajeme si, ať je nám spolu veseleji č.1

 

Milé děti, protože nemůžete být s námi ve školce, připravili jsme si pro Vás malý „Zábavníček“. Věříme, že se Vám bude líbit a budeme se těšit na Vaše práce. Všechny aktivity jsou zcela dobrovolné a jejich plnění záleží na Vašem volném čase, chuti a náladě. Každý obrázek, který si najde cestičku od Vás do naší školky, poputuje do „Galerie“. Pracovní listy, které jsou součástí „Zábavníčku“ Vám založíme do portfolia.

Pokud nemáte možnost tisku, „Zábavníček“ si můžete vyzvednout ve třídě „MEDVÍDCI“ vždy od 8:00 do 12:00 hod.

 

CELÝ ZÁBAVNÍČEK NAJDETE ZDE

PROVOZ OD 12. 4. 2021 | 08.04.2021

VÁŽENÍ RODIČE, OD 12. 4. 2021 BUDE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA POUZE PRO DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ A PRO DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZAMĚSTNANCI IZS

ŽÁDÁME RODIČE O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE NA EMAIL: b.vesela@ulesakarvina.cz nebo na tel. číslo:      605 479 459

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU

9. 4.  DO 12 HODIN !!!

Vybrané profese: 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
* zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
* pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní
družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
* pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
* zaměstnanci bezpečnostních sborů,
* příslušníci ozbrojených sil,
* zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
* zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
* zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
* zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
* zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se také nemusí dětí, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ V ALEJI:

* testování dětí bude probíhat ve třídě Medvídků

* testování provede zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) 

* tyčinku odevzdá zaměstnanci MŠ, ten vzorek zpracuje a sdělí výsledek

* prosíme zákonné zástupce, aby počítali s případným zdržením a přivedli děti do MŠ včas. NEJPOZDĚJI DO 7,45 hod. !!! 

* v testovací místnosti může být max 10 osob + 10 dětí

* výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování

* děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se účastní vzdělávání

* v případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě do třídy, která mu bude určena

* SEZNAM ROZDĚLENÍ NA TŘÍDY BUDE K DISPOZICI NA HLAVNÍCH DVEŘÍCH V PONDĚLÍ 12. 4. 

 

Informace z MŠMT zde

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte.                Mgr. Barbara Veselá 605 479 459, b.vesela@ulesakarvina.cz

 

 

Distanční vzdělávání | 07.04.2021

Distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné...

Materiály od 7. 4. do 13. 4. jsou k dispozici zde

Veselé Velikonoce | 01.04.2021

Uzavření MŠ a dětských skupin | 28.03.2021

Na základě nového Usnesení vlády České republiky ze dne 26. 3. 2021 se uzavření MŠ a dětských skupin prodlužuje do 11. dubna 2021. 

Usnesení vlády najdete zde

NAŠE MŠ JE STÁLE "POVĚŘENOU MŠ" PRO DĚTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH PROFESÍ. 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

U Lesa 713/19

Karviná - Ráj

734 01

IČO: 480 04 529

Odloučené pracoviště:

MŠ V Aleji 20/761,

734 01  Karviná - Ráj

telefon MŠ:

596 342 059

telefon finanční referent:

732 919 111

emai:

b.vesela@ulesakarvina.cz

                      

  

Kvalita ovzduší

 

 

Facebook down? Current problems and status. | Downdetector 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.