Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránka

Vítáme Vás na našich stránkách  ...
Nahlédněte, co se u nás děje...

Distanční vzdělávání | 03.03.2021

Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že od 1. 3. 2021 jsme zahájili distanční vzdělávání pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Materiály budeme posílat každou středu na Váš email. Pokud nemáte možnost tisku, vyzvedněte si je ve třídě "Koťátka" vždy od 14,00 hod. do 16,00 hod. 

DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ, MAJÍ POVINNOST SE TÍMTO ZPŮSOBEM VZDĚLÁVAT. 
OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ - PLATÍ TOTÉŽ, CO PRO PREZENČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. ÚČAST DĚTÍ ŠKOLA POSUZUJE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM PODLE ZAPOJENÍ DO VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT  V PRŮBĚHU TÝDNE.
 
POSTUP BĚHEM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:
1) Materiály, aktivity, činnosti a) vytisknout z emailu nebo b) vyzvednout v MŠ.
2) Vypracovat aktivity z "Úkolníčku".
3) Vždy do následujícího úterý a) poslat zpět na emailovou adresu: b.vesela@ulesakarvina.cz nebo b) vhodit do poštovní schránky na školce (6,00 - 16,00 hod.).
4) Aktivity vyhodnotíme a založíme dětem do portfolia.
Těšíme se, že všechno spolu zvládneme.
Soutěž - ZIMNÍ MALOVÁNÍ | 03.03.2021

 

Platby únor 2021 | 02.03.2021

Informace o platbách stravného za měsíc únor 2021

pondělí až pátek 9.00 hod. – 14.00 hod.

na telefonním čísle 732919111 (finanční referentka MŠ Olbrachtova paní Fašungová)

Žádost o ošetřovné | 27.02.2021

Žádost o ošetřovné nevydává Základní ani Mateřská škola.

Můžete si jej stáhnout na stránkách ČSSZ. Odkaz najdete ZDE.

Provoz MŠ od 1. 3. 2021 | 26.02.2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE NA ZÁKLADĚ NOVÝCH NAŘÍZENÍ VLÁDY OD PONDĚLÍ 1. 3. 2021 

U Z A V Ř E N A.

Naše mateřská škola zůstává v provozu POUZE pro rodiče vybraných profesí:

 

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

PROSÍM VŠECHNY RODIČE, KTEŘÍ PRACUJÍ V DANÉ PROFESI A MAJÍ ZÁJEM O MŠ OD 1. 3. 2021 O TELEFONICKÉ POTVRZENÍ : Mgr. Barbara Veselá 605 479 459 (kdykoliv). 

 V den nástupu do MŠ všichni rodiče vyplní ve třídě Čestné prohlášení, že patří mezi výše uvedené zaměstnance. V případě možnosti si jej můžete stáhnout a vytisknout ZDE.

U dětí z jiných MŠ je třeba vyplnit i formulář Pověření k vyzvedávání dětí.

Schůzka s rodiči ZŠ | 25.02.2021

Karneval | 23.02.2021

DNE 5. 3. 2021 BUDE PROBÍHAT V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

K A R N E V A L

Vzhledem k hygienickým nařízením bude karneval letos probíhat v dopoledních hodinách a bez rodičů. 

Informace najdete v šatnách jednotlivých tříd a níže. 

Koťátka:

Medvídci:

 

Berušky:

Motýlci: 

Platby v MŠ | 10.02.2021

VÝBĚROVÝ DEN

15. 2. 2021 

6,00 hod. - 15,30 hod.

(školné, stravné, hmotné nouze...)

Karanténa | 05.02.2021

Od pondělí 8. 2. je provoz třídy "Motýlci" obnoven. 

Do MŠ mohou děti s řádně ukončenou karanténou.

Distanční vzdělávání - MOTÝLCI | 02.02.2021

V záložce "Důležité aktuality" najdete činnosti pro děti ze třídy MOTÝLCI. Kdo nemá tiskárnu, může si pro vše zajít do školky do třídy Koťátek.

Už se na Vás všechny těšíme :-) 

https://ulesakarvina.cz/ukoly_2.html

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

U Lesa 713/19

Karviná - Ráj

734 01

IČO: 480 04 529

Odloučené pracoviště:

MŠ V Aleji 20/761,

734 01  Karviná - Ráj

telefon: 596 342 059

emai: ms.alej20@volny.cz

b.vesela@ulesakarvina.cz

                      

  

Kvalita ovzduší

 

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.