Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
MENU
ZŠ U Lesa
MŠ Olbrachtova
MŠ V Aleji
Úvodní stránka

Vítáme Vás...
Nahlédněte, co se u nás děje...

Návrat dětí do MŠ | 06.05.2021

Mateřská škla bude od 10. 5. 2021 otevřena pro všechny děti.

Děti se nebudou testovat a nemusí v prostorách MŠ nosit roušky.

Mimořádné opatření najdete zde

Prosíme rodiče o dodržování hygienických opatření: 

 • při vstupu do budovy použijte desinfekci
 • dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem
 • v prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu
 • dítě přivádí max. 1 osoba
 • zákonný zástupce zodpvídá za to, že dítě navštěvuje mateřskou školu zdravé, bez příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak infekce dýchacích cest)

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ :-)

Testování v MŠ | 05.05.2021

TESTOVÁNÍ DĚTÍ PROBÍHÁ OD 3. 5. 2021 1x TÝDNĚ - V PONDĚLÍ. 

Preventivní antigenní testování se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021 | 30.04.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání:

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • V mateřských školách od 3. 5. 2021 ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).
 • Stejné už od 26. dubna 2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji.

Z tohoto opatření vyplývá, že MŠ v Karviné budou v přístupné pouze dětem s povinnou školní docházkou a dětem IZS.

Jak na zdravé svačinky | 21.04.2021 | zobr: 177x

Zveme vedoucí a pracovníky školních jídelen, pedagogy mateřských škol i rodiče

na online konferenci "Jak na zdravé svačiny v mateřské škole".

Zápis do mateřské školy | 20.04.2021

Informace k zápisu do mateřské školy

pro školní rok 2021/2022

TERMÍN A ČAS ZÁPISU:

od 2. května 2021 do 16. května 2021,

                       přednostně využijte termín 6. května 2021,

                   od 8,00 hod. do 16,00 hod.

                     Potřebné informace k zápisu najdete ZDE.

 

             Těšíme se na Vás

Medici z organizace IFMSA CZ s projektem "Nemocnice pro medvídky", kteří zábavnou formou učí děti o lidském těle a zbavují je strachu z bílých plášťů.

viz fotogalerie 2018_10_18 Předškoláci "Děti, nebojte se nemocnice" – MŠ Olbrachtova – album na Rajčeti (idnes.cz)

upozornění pro rodiče | 09.04.2021 | zobr: 427x

Rodiče dětí s prokázanou pozitivitou na COVID 19 v průběhu ledna - března si k 1.testování připraví SMS s datumem pozitivity (ochranná lhůta 90 dnů - dítě se nemusí testovat).

Provoz MŠ od 12. 4. 2021 | 08.04.2021

VÁŽENÍ RODIČE, OD 12. 4. 2021 BUDE NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY OTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA POUZE PRO DĚTI, PRO KTERÉ JE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ A PRO DĚTI, JEJICHŽ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU ZAMĚSTNANCI IZS. 

ŽÁDÁME RODIČE O NAHLÁŠENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE NA EMAIL: m.kolarzova@ulesakarvina.cz nebo na tel. číslo: 731 447 302

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU

9. 4.  2021 DO 13 HODIN!!!

Vybrané profese: 

§ Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele. 

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy. 

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se také nemusí dětí, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, které doloží SMS s datem pozitivity. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ Olbrachtova:

 • testování dětí bude probíhat v šatně 1. třídy (koťátka)
 • testování provede zákonný zástupce (nebo jím pověřená osoba) 
 • tyčinku odevzdá zaměstnanci MŠ, ten vzorek zpracuje a sdělí výsledek
 • na výsledek si rodiče počkají na terase popř. obouvárně MŠ (podle počasí)
 • prosíme zákonné zástupce, aby počítali s případným zdržením (vyhodnocení testu trvá cca 15 min.) a přivedli děti do MŠ včas. NEJPOZDĚJI DO 7,45 hod.!!! 
 • do testovací místnosti (šatny) bude rodič s dítětem vstupovat jednotlivě
 • výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování
 • děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se účastní vzdělávání
 • v případě negativního výsledku odvede zákonný zástupce dítě do kmenové třídy
 • v případě pozitivního výsledku si musí rodič zajistit a podstoupit RT-PCR test a výsledek oznámit MŠ

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Informace z MŠMT zde

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte.

Mgr. Michaela Kolarzová 731 447 302, m.kolarzova@ulesakarvina.cz

 

 

uzavření MŠ a dětských skupin | 28.03.2021
UZAVŘENÍ MŠ A DĚTSKÝCH SKUPIN
MŠ jsou uzavřeny do 11. 4. 2021 na základě tohoto opatření. Nevylučuje to možnost, že MŠ budou uzavřeny i nadále. Oficiálně však k této chvíli platí, že MŠ budou uzavřeny do 11. 4. 2021.

MŠ při zdravotnickém zařízení jsou stále v provozu. Stejně tak fungují “pověřené” MŠ (tzv. školy pro děti zaměstnanců vybraných profesí).
Zápisy do ZŠ | 24.03.2021

PŘIPOMÍNÁME BLÍŽÍCÍ SE ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY + PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY...

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

Kalendář MŠ Olbrachtova

 

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace

U Lesa 719
Karviná - Ráj
734 01
IČO 48004529
IZO 048004529

odloučené pracoviště:
MŠ - Olbrachtova
Horova 655/2
Karviná - Ráj
734 01

596 311 814 - mateřská škola
725 895 874 - vedoucí učitelka

 Kvalita ovzduší

 

 Jsme Ekoškola

 

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.