Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaSpeciální pedagog

Speciální pedagog

Mgr. SVĚTLANA MARCOLOVÁ

Služby speciálního pedagoga jsou určeny:

  • Rodičům (konzultační hodiny každé pondělí od 8 do 8.45 a od 14.15 do 15 h
  • Učitelům (konzultační hodiny dle potřeby)
  • Žákům (kontakt je možný před vyučováním, o přestávkách a po vyučování v pondělí od 14.15 do 15 h)


* Konzultaci v jiném dni a čase lze také domluvit na telefonním čísle 739 669 921 - školní mobil, 596 311 487 - pevná linka. Místnost speciálního pedagoga se nachází v přízemí – číslo dveří 18.

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami patří integrovaní žáci, v případě naší základní školy to jsou děti se specifickými poruchami učení např. dyslexie, dysortografie, děti s tělesným či kombinovaným postižením, děti s poruchami autistického spektra a také děti mimořádně nadané.
  • Depistážní činnosti. Depistážní činností se rozumí aktivní vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Kromě konzultačních hodin speciální pedagog také koná návštěvy v hodinách vyučujících, účastní se zápisů do 1. tříd a jiných akcí školy.
  • Diagnostické a intervenční činnosti. Školní speciální pedagog připravuje podklady k vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách (dále jen PPP) či speciálně pedagogických centrech (dále jen SPC). Intervenční činnosti tvoří největší část práce – spočívají v dlouhodobé individuální nebo i skupinové práci s integrovanými žáky. V naší základní škole upřednostňujeme individuální nápravnou péči. To znamená, že každé integrované dítě např. s poruchou učení má ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 hodinu (podle doporučení PPP nebo SPC), ve které pracuje spolu se speciálním pedagogem na odstraňování svých obtíží. Náprava se vždy uskutečňuje nerušeně mimo třídu v místnosti spec. pedagoga a využívají se při ní speciální pomůcky (počítačové programy, speciální učebnice atd.)
  • Metodické a koordinační činnosti. Integrovaní žáci, kteří jsou v naší škole vzděláváni za podpory pedagogické asistence (nejčastěji děti s tělesným postižením), mohou mít rovněž ve svém týdenním rozvrhu vyčleněnu obvykle 1 individuální hodinu (podle doporučení SPC) se školním speciálním pedagogem. Na tuto hodinu docházejí společně se svou paní asistentkou. Společně pak vymýšlíme a zkoušíme vhodné výukové postupy, vyrábíme nebo sháníme vhodné kompenzační pomůcky. Společně můžeme také relaxovat či využít ticha samostatné místnosti pro odeznění záchvatových stavů např. při epilepsii.
  • Poradenské činnosti. Během konzultačních hodin s rodiči či učiteli, nejčastěji řešíme výukové obtíže dětí, špatné soustředění, grafomotorické obtíže u prvňáčků, výběr vhodného povolání a možnosti budoucího uplatnění u starších žáků. Společně zvažujeme jak dítěti pomoci. Je-li potřeba, vytváříme společně pro dítě individuální vzdělávací program. Speciální pedagog je v kontaktu s pracovníky v dalších poradenských zařízeních (PPP, SPC), ve speciálních školách, úřadech a charitativních organizacích. Může rodičům pomoci zorientovat se v systému poradenských zařízení.
  • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů. Naše škola posledních pět let prochází důkladnou modernizací. V rámci modernizace školy usilujeme o rozšiřování bezbariérového prostoru a také o vytvoření lepšího zázemí pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Průběžně nakupujeme speciální pomůcky a vybavujeme třídy a učebny vhodným výškově nastavitelným nábytkem, často vyrobeným na míru konkrétnímu integrovanému žákovi. Při vybavování školy vítáme postřehy a připomínky rodičů integrovaných žáků. Zvu vás na malou prohlídku toho, co už se nám podařilo vybudovat:

Místnost speciálního pedagoga a některé speciální pomůcky používané při nápravě poruch učení. Zázemí ve třídě pro dítě s tělesným postižením a jeho pedagogickou asistenci. Vybavená relaxační místnost, která je stále k dispozici, a je využívána dle uvážení asistence a stavu dítěte. Míčkový bazén se nachází v druhé relaxační místnosti, ve které je umístěn i masážní stůl. Nově vybudovaná bezbariérová sprcha navazující na místnost s masážním stolem. Škola umožňuje uskladňovat i speciální pomůcky, které patří přímo dětem s handicapem. V tomto případě chodítko. Je-li třeba, učitel může zřídit odpočinkový kout i ve třídě. Upravený vchod do školy s pojezdovou rampou. Výtah vedoucí ze suterénu až do posledního patra. Šatna pro oděvy a vozíčky integrovaných žáků.

 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki
artvin escort kutahya escort nevsehir escort tekirdag escort bolu escort mus escort bayburt escort cankiri escort edirne escort karaman escort siirt escort