Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaŠkolská rada

Školská rada při základní škole

Zásady zřizování školských rad

 • školská rada je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • zřizovatel vydává volební řád školské rady
 • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům

Úkoly:

 • školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • školská rada schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • školská rada projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • školská rada projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům

Složení:

 • Petr Pražma – zástupce rodičů – předseda školské rady
 • Mgr. Václava Wojewodová – zástupce pedagogů
 • Stanislav Sobel - zástupce zřizovatele

Kontakty:

e-mail: skolskarada@ulesakarvina.cz

Zápisy z jednání školské rady:

16.12.2015

PDF ikona

Představení nových členů školské rady, volba předsedy ŠR

2.2.2016

PDF ikona

Podněty a připomínky ŠR

7.4.2016

PDF ikona

Výstup ankety školního stravování

19.5.2016

PDF ikona

Prezentace výsledků ankety školní jídelny, webové stránky školy, technický stav školy, pronájem tělocvičny a hřiště

31.8.2016

PDF ikona

Schválení dokumentů pro nadcházející školní rok, shrnutí stavu projednávaných podnětů a připomínek z února 2016

13.10.2016

PDF ikona

Schválení výroční zprávy školy 2015/2016

25.1.2017

PDF ikona

Webové stránky školy, zavedení modulu Bakaláře pro rodiče, zavedení iCanteen, anketa školní jídelny, požadavky školní družiny, ostatní

20.6.2017

PDF ikona

Wifi ve škole, Bakaláři - rozšíření modulů, vyhodnocení ankety školního stravování, investice, rekonstrukce a plánované opravy škol, zápisy do 1. tříd, ostatní

31.8.2017

PDF ikona

Schválení ŠVP a školního řádu pro rok 2017/2018

23.10.2017

PDF ikona

Schválení výroční zprávy školy 2016/2017

30.1.2018

PDF ikona

Mobilní telefony ve škole, rozšíření Bakaláře, školní jídelna, plánované rekonstrukce, zápisy, lyžařský výcvik, ostatní

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki
artvin escort kutahya escort nevsehir escort tekirdag escort bolu escort mus escort bayburt escort cankiri escort edirne escort karaman escort siirt escort