Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ

Projekty a akce v rámci EVVO

Environmentální vzdělávání a výchova

Mgr. MARTA SEDLÁČKOVÁ - koordinátor EVVO

Environmentální výchova je zakomponována do ŠVP naší školy jako jedno z průřezových témat. Její pojetí je specifické a nepochybně učí žáky určitým vědomostem a dovednostem ve výše uvedené oblasti. Za nejvýznamnější považujeme utváření postojů a životních hodnot. V tomto případě uplatňujeme teorii v praxi.

V rámci výuky uplatňujeme formy i metody na rozhraní kooperativního a individuálního učení. Jedná se o skupinové řešení problémů, diskuzi, simulaci, hraní rolí, projekty, experimenty a laboratorní práce, seminární práce, referáty, exkurze a praktické činnosti.

Plnění environmentální výchovy a vzdělávání na naší škole je vedena třemi směry:

  1. Integrujeme jednotlivé tematické okruhy do vyučovacích předmětů od přírodovědných předmětů přes základy společenských věd, všechny výchovy až po úvahy v českém jazyce. V pracovních činnostech žáci mají možnost využívat školní zahradu a v praxi si ověřit své poznatky.
  2. V rámci volnočasových aktivit jsme vytvořili kroužky, ve kterých si žáci osvojují znalosti z mnoha dílčích oborů.
  3. Další forma, třetí v pořadí je forma projektů. Vytváříme třídní, ročníkové i celoškolní projekty, ať už dlouhodobé či krátkodobé. Výhodou je, že projekt může zahrnovat více tematických okruhů.

Náměty na realizaci environmentální výchovy a vzdělávání získáváme z internetových stránek, seminářů, literatury, encyklopedií, exkurzí a pracovních listů pro žáky základních, ale i středních škol seminářů různých organizací, které se zabývají touto problematikou. (např. www.pavucina-sev.cz - obsahuje odkazy na všechny členy sdružení rozdělené podle krajů, www.kev.ecn.cz, terezango.cz, toulcuvdvur.cz, www.adminhigh.cz/paleta/, web.quick.cz/areka_opava/, www.ceu.cz).

Naše činnost v rámci EVVO je bohatá o čemž svědčí i celoroční plán včetně jeho každoročního vyhodnocení. 


 

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki
artvin escort kutahya escort nevsehir escort tekirdag escort bolu escort mus escort bayburt escort cankiri escort edirne escort karaman escort siirt escort